Պատրիարքական Աթոռ
 • Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, ահա քու առջեւդ կը խոնարհիմ իբր խեղճ մեղաւոր: Ընդունէ՛ աղօթքներս եւ արցունքներս:
  Ողջոյն քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, հոգիս յուսահատ է եւ կարիքներու բեռին տակ կքած: Զօրացո՛ւր եւ մխիթարէ` զիս զաւակդ: Կը սիրեմ քեզ եւ կը պաղատիմ քեզի:
  Ողջոյն Քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, սրտիս մէջ կը ծագի յոյսը՝ թէ զիս պիտի լսես անպայման: Այս է շնորհքը (...) որ կ'ակնկալեմ քեզմէ եւ ամբողջ սիրտս կը նուիրեմ քեզի:
  Ողջոյն Քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ամէն:

 • Տէր Յիսուս, Երանելի Իգնատիոս Մալոյեանը Քեզ շատ սիրեց իր կեանքին ընթացքին ու յաճախ դիմեց Քեզի արտասանելով Քու Ս. Անունդ։ Ան՝ իր կեանքն ալ զոհեց Քու սիրոյդ եւ ժողովուրդիդ փրկութեան համար՝ յանձն առնելով չարչարանքներն ու մարտիրոս- ութիւնը։ Շնորհէ՛ մեզի, ո՜վ Տէր, անոր բարեխօսութեամբ, հետեւեալ շնորհքը..., զոր Քեզմէ կը խնդրենք, որպէսզի կարենանք հետեւիլ անոր օրինակին, նմանիլ անոր առաքին- ութիւններուն եւ տեսնել օր առաջ անոր պսակումը փառքով, զոր Եկեղեցին կը շնորհէ սուրբերուն։ Ամէն։
  Հայր մեր... Ողջոյն քեզ... Փառք Հօր...

Պատրիարքական Աթոռ

Աբրահամ Արծիւեան չտեսաւ Զմմառի Վանքը՝ իր մարմնի աչքերով:
Սակայն Զմմառի վանքը կը մնայ իր «վաղեմի բաղձանաց» իրագործումը:
Իր վախճանումէն շուրջ երեք ամիս առաջ, 21 Օգոստոս 1749ին, երկրորդ կոնդակի մը մէջ, ան սահմանեց ոչ միայն «Նոր Վանք»ի անունը «անուամբ Սրբուհւոյ Մարիամ Աստուածածնի եւ միշտ Կուսի», այլ նաեւ անոր կատարելիք պաշտօնը. «Լինել աթոռ եւ օթեւան ուղղափառ Եպիսկոպոսաց եւ Պատրիարքի նոցին, նաեւ ամենայն անտէրունջ եւ հալածական եպիսկոպոսաց եւ վարդապետաց յատուկ օթեւանս ոչ ունողաց»: Մտասեւեռումը Մարդու մը, որ իր ամբողջ կեանքին ընթացքին, ապաստանի մը կարիքը զգացած էր:
Գոհացում տալու համար ծերունազարդ հայրապետին, Յակոբ Եպիսկոպոս անմիջապէս փնտռեց ապագայ վանքին վայրը. յարմար գտան Զմմառի ագարակը, որ կը պատկանէր Խազէն Շէյխերուն: Գնումի համար դիմումներ կատարուեցան ու 1749ին Սեպտեմբերին, Մարոնիներու Սիմոն Պատրիարքը տեղեկացուց թէ ինք արտօնած էր Մշրէֆ Էլ Խազէն Շէյխին տալու Զմմառի ագարակը Հայոց, նոր վանքի մը կառուցման համար: Մահամերձ հայրապետին կեանքին վերջին ուրախութիւնը եղաւ, երբ այդ լուրը առաւ:
Արդէն իսկ նոյն ամսոյն, նոր վանքին համար՝ յատուկէն ապսպրանքներ կը կատարուին. «Մի ճուալ ոսպ եւ մի ճուալ բակլայ ի Նոր Վանք հանեցէք» կը հրահանդէ մատակարարը:
Զմմառի ագարակի գնման մուրհակը ստորագրուեցաւ 13 Հոկտեմբեր 1749ին, երբ Արծիւեան արդէն վախճանած էր եւ Աթոռը Թախուր: Ագարակը կը դնեն 900 դահեկանի. կէսը վճարելի հնչուն դրամով, միւն կէսին համար՝ պատարագ: Գնումի յաջորդ օրն իսկ Յակոբ Պետրոս Բ. Պատրիարք կ՛օծուի: Աբրահամ Պետրոս Ա. Արծիւեան անոր յանձնած էր, պատրիարքական պաշտօնի հետ՝ նոր Աթոռ կառուցանելու պարտականութիւնն ալ:
«Նոր Վանք»ի կառուցման սկզբնաթուականը 1749 տարին է, ինչպէս կը վկայէ պատմական արձանագրութւինը.

Կերտեցաւ Վանս գերփայլ
Ձեռամբ Պատրիարքին մաքրափայլ
Յակոբ Կաթողիկոս կոչեցեալ
Յանուն Աստուածածնի կառուցեալ
ՌՉԽԹ

Օրուան մատակարարին հաշուետետրին մէջ՝ առաջին անգամ արձանագրուած ծախսը՝ Զմմառի շինութեան համար, կը կրէ 17 Նոյեմբեր թուականը: Յակոբ Պետրոս Բ. հոն փոխադրուեցաւ աւելի ուշ, հաւանաբար 1750ի գարնան: Իրեն հետեւեցան երկու Անտոնեան կրօնաւորներ եւ Սահակ Եպիսկոպոս: Կարճ ժամանակի մը համար, բնակեցան գեղջական տան մը մէջ, որ հաւանաբար գոյութիւն ունէր գնուած ագարակին վրայ: 1751ի Նոյեմբերին, վեց սենեակները աւարտած էին, բայց սրահին մէջ աշխատանքները շարունակուեցան որովհետեւ երկրորդ յարկի մը տանող սանդուխները, ինչպէս նաեւ ապագայ եկեղեցիին հիմերը եւ մեծ ջրհոր մը կը պատրաստէին: Վեհատուն ու եկեղեցի մէկ ծրագրով մշակուած էին: Բայց անոնց կառուցումը հանգրուանով պիտի յառաջանար:
Պատրիարքական Աթոռը հիմնուեցաւ վեց խուցերով. Վեհատունով որ եղաւ Պատրիարքութեան խանձարուրը: Վեց սենեակներուն առաջինը (արեւելքի կողմէ) Յակոբ Պետրոս Բ. մատուռ ըրաւ: Իսկ վեց սենեակներուն վերջինը՝ ընդունելութեան դահլիճ, որուն հետ ներքին դուռով կը հաղորդուէր իր ննջասենեակը:
Այս է կորիզը, մակա՛րդը, ներկայ ծաւալած վանքին: Հետզհետէ եւ շուտով՝ Պատրիարքները պիտի ձեռնարկէին Վանքին ընդարձակումին, հակառակ տնտեսական ու այլ նեղ պայմաններուն: Յակոբ Պետրոս Բ.ի ծրագրած երկրորդ յարկի մը շինութիւնն ու եկեղեցին, իր յաջորդը պիտի իրագործէր՝ յուզիչ միասնականութեամբ եւ անդրդուէլի լարումով, պայծառացնելու համար Հայու այս Տունը, որ միանգամայն Տունն է Աստուծոյ:
Ժամանակի ընթացքին, Վեհափառ հայրապետները պիի հաստատուին ուրիշ յարկերու մէջ, Վեհատունը պիտի դառնայ գանձատուն, ուր Միաբանութիւնը երկարատեւ պիտի պահէ ու պահպանէ իր Դիւանը, Ձեռագրատունը, Մատենադարանը, թանկարժէք իրերն ու սպասները: Այսօր Վեհատունը կը դառնայ ուխտավայր մը, Աբրահամ ծննդեան 300ամեակին առթիւ:
Այժմ համառօտ տողերով տանք Զմմառի վարդապետարանի կառուցողական աճումի նկարագրականը:

ԳԼԽԱՒՈՐ ԼՈՒՐԵՐ

 • Նախկին հազարապետ՝ Շամէլ Ռուքոզ եւ Ժունիի քաղաքապետ՝ Ժուան Հպէյշ Զմմառու մէջ
  Նախկին հազարապետ՝ Շամէլ Ռուքոզ եւ Ժունիի քաղաքապետ՝ Ժուան Հպէյշ Զմմառու մէջ

   

  Հինգշաբթի 23 Նոյեմբեր 2017-ի երեկոյեան, Զմմառու Տիրամօր վանքը այցելեցին Լիբանանեան բանակի նախկին հազարապետ՝ Շամէլ Ռուքոզ, Ժունիի քաղաքապետ՝ Պրն. Ժուան Հպէյշ և Պրն. Կապրիէլ Ապուտ:

 • ԶՄՄԱՌՈՒ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԿՂԵՐԻ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ Ս. ՄԻՔԱՅԷԼ ԸՆԾԱՅԱՐԱՆԻ ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆ
  ԶՄՄԱՌՈՒ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԿՂԵՐԻ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ Ս. ՄԻՔԱՅԷԼ ԸՆԾԱՅԱՐԱՆԻ ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆ

   

  Շաբաթ 11 Նոյեմբեր 2017-ի առաւօտեան ժամը 11-ին, Սրբոց հրեշտակապետացն՝ Գաբրիէլի, Միքայէլի և Ռափայէլի, Սերովբէից, Քերովբէից և ամենայն երկնային զօրացն տօնի առթիւ՝ նախագահութեամբ` Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Ամենապատիւ և Գերերջանիկ Տէր Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս – Պատրիարքի, Զմմառու Պատրիարքական Կղերի Միաբանութեան «Ս. Միքայէլ» դպրեվանքի անուանակոչութեան աւանդական տօնը տեղի ունեցաւ Զմմառու մայրավանքին մէջ:

 • Զմմառու վանք այցելեց Տիար Վարուժան Ներկիզեան
  Զմմառու վանք այցելեց Տիար Վարուժան Ներկիզեան

   

  Կիրակի 12 Նոյեմբեր 2017-ին, առաւօտեան  ժամը 10:30-ին, Զմմառու վանք այցելեց Տիար Վարուժան Ներկիզեան: Ան այս այցելութեան ընթացքին  մասնակցեցաւ Սուրբ և Անմահ Պատարագին, զոր մատոյց Զմմառու Պատրիարքական Կղերի Միաբանութեան Պատրիարքական Փոխանորդ և Զմմառու վանքի Մեծաւոր՝ Հ. Գաբրիէլ Թ.Ծ.Վ. Մուրատեան, մայրավանքի մայր տաճարին մէջ:

 • Ժոզէֆ Եպս. Նաֆֆահ և Մարուն Եպս. Ամմար Զմմառու մէջ
  Ժոզէֆ Եպս. Նաֆֆահ և Մարուն Եպս. Ամմար Զմմառու մէջ

  Չորեքշաբթի 8 Նոյեմբեր 2017-ին, կէսօրին, Զմմառու վանք այցելեցին Հիւիսային Լիբանանի Էհտէն և Զղարթա գաւառներու Մարոնի Թեմի Պատրիարքական Փոխանորդ՝ Ժոզէֆ Եպս. Նաֆֆահ և Սայտայի Մարոնի թեմի Առաջնորդ՝ Մարուն Եպս. Ամմար:

View All

inside picture