նորություններ
 • Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, ահա քու առջեւդ կը խոնարհիմ իբր խեղճ մեղաւոր: Ընդունէ՛ աղօթքներս եւ արցունքներս:
  Ողջոյն քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, հոգիս յուսահատ է եւ կարիքներու բեռին տակ կքած: Զօրացո՛ւր եւ մխիթարէ` զիս զաւակդ: Կը սիրեմ քեզ եւ կը պաղատիմ քեզի:
  Ողջոյն Քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, սրտիս մէջ կը ծագի յոյսը՝ թէ զիս պիտի լսես անպայման: Այս է շնորհքը (...) որ կ'ակնկալեմ քեզմէ եւ ամբողջ սիրտս կը նուիրեմ քեզի:
  Ողջոյն Քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ամէն:

 • Տէր Յիսուս, Երանելի Իգնատիոս Մալոյեանը Քեզ շատ սիրեց իր կեանքին ընթացքին ու յաճախ դիմեց Քեզի արտասանելով Քու Ս. Անունդ։ Ան՝ իր կեանքն ալ զոհեց Քու սիրոյդ եւ ժողովուրդիդ փրկութեան համար՝ յանձն առնելով չարչարանքներն ու մարտիրոս- ութիւնը։ Շնորհէ՛ մեզի, ո՜վ Տէր, անոր բարեխօսութեամբ, հետեւեալ շնորհքը..., զոր Քեզմէ կը խնդրենք, որպէսզի կարենանք հետեւիլ անոր օրինակին, նմանիլ անոր առաքին- ութիւններուն եւ տեսնել օր առաջ անոր պսակումը փառքով, զոր Եկեղեցին կը շնորհէ սուրբերուն։ Ամէն։
  Հայր մեր... Ողջոյն քեզ... Փառք Հօր...

Գիտաժողով Վենետիկի Ս. Ղազար կղզիին մէջ

2017-18 թուին, մեծ շուքով յիշատակուեցաւ Մխիթարեան Միաբանութեան, Վենետիկի Ս. Ղազար կղզի հաստատման երեք հարիւրամեակը: Այս առթիւ կազմակերպուեցան յոբելինական հանդիսութիւններ, որոնց շարքին նաեւ գիտաժողով մը՝ «Մխիթար և Մխիթարեաններ. Քրիստոնէական լուսաւորութեան դպրանոց մը» տիտղոսով: 
Զմմառու Պատրիարաքական Կղերի Միաբանութեան Փոխանորդ՝ Հ. Գաբրիէլ Թ.Ծ.Վրդ. Մուրատեան, որպէս ներկայացուցիչ Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքութեան, ընդառաջելով Մխիթարեան Միաբանութեան Քահանայապետական Պատուիրակ՝ Լեւոն Արք. Զէքիեանի հրաւէրին,  մեկնեցաւ Վենետիկ Ս. Ղազար մայրավանք, մասնակցելու անոր: 
Սոյն գիտաժողովին, որ տեղի ունեցաւ 4-6 Մայիսի, իրենց մասնակցութիւնը բերին Մխիթարեան Ուխտի Հայրեր, Ս. Էջմիածնի և Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Աթոռներու միաբաններ, մեծ թուով բանասէրներ, դասախօսներ և այլ պատասխանատու անձնաւորութիւններ: Գիտաժողովի առաջին օրը, Հ. Գաբրիէլ Թ.Ծ.Վրդ. Մուրատեան իր զեկուցումը կատարեց, գլխաւոր նիւթ ունենալով՝ «Մխիթար Սեբաստացիի դաստիարակչական առաքելութիւնը և Մխիթար Աբբահօր և Հայ Կաթողիկէ Վերանորոգեալ Պատրիարքութեան առաջին Կաթողիկոսին ու Զմմառու Պատրիարքական Կղերին Միաբանութեան հիմնադրին՝ Աբրահամ Պետրոս Ա. Արծիւեանի փոխ յարաբերութիւնը». նշելով թէ այս երկու սրբակրօն հայրերուն յարաբերութիւնը այնքան սերտ եղած է, որ Աբրահամ Ա. Կաթողիկոսը, Կղէմէս ԺԱ. Քահանայապետին նամակ մը ուղղած է, որուն մէջ կը գրէ. «Կը ծանուցանեմ Ձեր Սրբութեան թէ 18 տարեկանիս սկսայ ճանչնալ զուղղափառ ճշմարտութիւնը ի ձեռն յարգոյ Մխիթար աբբահօր, որ այժմ Վենետիկ կը բնակի»: Իսկ Մխիթար Աբբահայրը իր կարգին Աբրահամ Արծիւեանի Կաթողիկոսական ընտրութեան վաւերացման առթիւ՝ հետեւեալ շնորհաւորագիրը կը ղրկէ. «Վեհափառ և Գերապայծառ, վեհալուստր Պետրոս կաթողիկոս հայոց հաստատեցեալ ի Սրբոյ Գահէն: Մեծ խոնարհութեամբ կը շնորհաւորենք Ձեր բարձրութեան ընդունած արժանիքը և Տէր Յիսուսէ Քրիստոսէ կը խնդրենք, որպէսզի իր շնորհքներուն միջոցաւ կարենաք  քաջութեամբ հովուել Տիրոջմէ ձեզի յանձնուած հօտը»: Այդ օրուընէ կը շարունակուի Մխիթարեան Միաբանութեան և Զմմառու Պատրիարքական Կղերի Միաբանութեան սրբազան առաքելութիւնը և փոխադարձ յարգանքն ու սէրը, ինչպէս նաեւ համագործակցութիւնը Աստուծոյ այգիին եւ Ազգին հոգեւոր և մշակութային անդաստանին մէջ»:

ԳԼԽԱՒՈՐ ԼՈՒՐԵՐ

 • Զմմառու Վանքի Ուխտի Օր
  Զմմառու Վանքի Ուխտի Օր

  Զմմառու վանքի Վարչական Խորհուրդին կազմակերպութեամբ, Կիրակի 27 Մայիս 2018-ին, մեծ շուքով տօնախմբուեցաւ Ս. Աստուածածնի նուիրուած աւանդական Ուխտի Օրը:

 • Գիտաժողով Վենետիկի Ս. Ղազար կղզիին մէջ
  Գիտաժողով Վենետիկի Ս. Ղազար կղզիին մէջ
  2017-18 թուին, մեծ շուքով յիշատակուեցաւ Մխիթարեան Միաբանութեան, Վենետիկի Ս. Ղազար կղզի հաստատման երեք հարիւրամեակը: Այս առթիւ կազմակերպուեցան յոբելինական հանդիսութիւններ, որոնց շարքին նաեւ գիտաժողով մը՝ «Մխիթար և Մխիթարեաններ. Քրիստոնէական լուսաւորութեան դպրանոց մը» տիտղոսով: 
 • ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ Տ.Մ.Յ. ՔՐԻՍՏՈՍԻ
  ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ Տ.Մ.Յ. ՔՐԻՍՏՈՍԻ
  Հնաւուրց Զմմառու Մայրավանքի՝ խնկաբոյր Ս. Կուսի Վերափոխման եկեղեցւոյ մէջ՝ Քրիստոսի Հրաշափառ Յարութեան օրը, 1 ապրիլ 2018ին, առաւել ուրախ եւ խանդավառ մթնոլորտ մը կը թեւածէր:
 • Ծաղկազարդ
  Ծաղկազարդ

      Կիրակի 25 Մարտ 2018-ին, Ծաղկազարդի տօնին առթիւ՝ առաւօտեան ժամը 10:30-ին, Զմմառու վանքի մայր տաճարին մէջ պատարագեց և քարոզեց Զմմառու Պատրիարքական Կղերի Միաբանութեան Փոխանորդ և վանքիս Մեծաւոր՝ Գերպ. Հ. Գաբրիէլ Թ.Ծ.Վ. Մուրատեան: 


      Մեծաւոր Հայրը անդրադառնալով Ծաղկազարդի խորհուրդին, ըսաւ. «Պատմութեան ընթացքին բազմաթիւ արքաներ յաղթական մուտք գործեցին Երուսաղէմ, սակայն անոնք երկրաւոր և ժամանակաւոր էին: Իսկ Քրիստոս իբրեւ յաւիտենական և երկնաւոր արքայ մուտք գործեց Երուսաղէմ քաղաք»:
     Ս. Պատարագի աւարտին, տեղի ունեցաւ ձիթենիի ճիւղերու օրհնութիւն: Այնուհետեւ պատարագիչ Հայրը, վանքիս Վարչական Խորհուրդի ու վանաբնակ հայրերը, «Ս. Միքայէլ» և «Երան. Մալոյեան» դպրեվանքի սաները, ինչպէս նաեւ բազմաթիւ ուխտաւոր հայորդիներ թափօրով ուղղուեցան դէպի վանքիս մայր եկեղեցւոյ աւագ դուռը, ուր տեղի ունեցաւ Անդաստան և օրհնուեցան աշխարհի չորս ծագերը: 
      Ծաղկազարդի տօնակատարութեան յաջորդեց Դռնբացէքի հնաւանդ արարողութիւնը, որմէ ետք՝ վանքի մայր դահլիճին մէջ տեղի ունեցաւ շնորհաւորութիւն և յաւուր պատշաճի հիւրասիրութիւն:
   
View All

inside picture