ՅՈՒՇԱՐԺԱՆ ՊԱՀԵՐ
 • Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, ահա քու առջեւդ կը խոնարհիմ իբր խեղճ մեղաւոր: Ընդունէ՛ աղօթքներս եւ արցունքներս:
  Ողջոյն քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, հոգիս յուսահատ է եւ կարիքներու բեռին տակ կքած: Զօրացո՛ւր եւ մխիթարէ` զիս զաւակդ: Կը սիրեմ քեզ եւ կը պաղատիմ քեզի:
  Ողջոյն Քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, սրտիս մէջ կը ծագի յոյսը՝ թէ զիս պիտի լսես անպայման: Այս է շնորհքը (...) որ կ'ակնկալեմ քեզմէ եւ ամբողջ սիրտս կը նուիրեմ քեզի:
  Ողջոյն Քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ամէն:

 • Տէր Յիսուս, Երանելի Իգնատիոս Մալոյեանը Քեզ շատ սիրեց իր կեանքին ընթացքին ու յաճախ դիմեց Քեզի արտասանելով Քու Ս. Անունդ։ Ան՝ իր կեանքն ալ զոհեց Քու սիրոյդ եւ ժողովուրդիդ փրկութեան համար՝ յանձն առնելով չարչարանքներն ու մարտիրոս- ութիւնը։ Շնորհէ՛ մեզի, ո՜վ Տէր, անոր բարեխօսութեամբ, հետեւեալ շնորհքը..., զոր Քեզմէ կը խնդրենք, որպէսզի կարենանք հետեւիլ անոր օրինակին, նմանիլ անոր առաքին- ութիւններուն եւ տեսնել օր առաջ անոր պսակումը փառքով, զոր Եկեղեցին կը շնորհէ սուրբերուն։ Ամէն։
  Հայր մեր... Ողջոյն քեզ... Փառք Հօր...

«ԱՄՓԻԹԱՏՐՈՆ»Ի Բացում նուիրուած՝ Եր. Նահատակ Իգնատիոս Մալոյեանի

Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Ամենապատիւ և Գերերջանիկ Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս Պատրիարքի նախագահութեամբ

 և հովանաւորութեամբ, Կիրակի, 7 Օգոստոս 2016-ի երեկոյեան ժամը 7:00-ին, Զմմառու դարաւոր վանքին մէջ տեղի ունեցաւ «Երանելի Իգնատիոս Մալոյեան ամփիթատրոն»ի բացման և օրհնութեան արարողակարգը: 

Ներկայ գտնուեցան Ն. Ս. Պէշարա Ռաաի, Մարոնի Պատրիարք Համայն Արեւելքի և Անտիոքի, Յոյն Կաթողիկէ Պատրիարք՝ Ն. Ս. Ղրիղորիոս Լահհամ, Արհի. Պապական Նուիրակ՝ Գերապայծառ Կապրիէլ Քաչչիա, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի ներկայացուցիչ՝ Լիբանանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Շահէ Եպս. Փանոսեան, Վեր. Րաֆֆի Մսըրլեան, Արհիապատիւ Գերապայծառ Տիարք, Զմմառու Պատրիարքական Կղերի Միաբանութեան և Հայ Կաթողիկէ թեմական Հայրեր, Անարատ Յղութեան Միաբանութեան Առաքինազարդ Քոյրեր, Միաբանութիւններու Մեծաւորներ և Մեծաւորուհիներ, Հայաստանի Հանրապետութեան վսեմաշուք դեսպան՝ Պրն. Սամուէլ Մկրտչեան, Վսեմափայլ Նախարարներ և Երեսփոխաններ, ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ, երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի, Յարգարժան պետական և զինուորական ներկայացուցիչներ, Մեծարգոյ Բարերարներ, Դատական իշխանութեան գերագոյն խորհուրդի նախագահ, դատաւոր Ժան Ֆահըտ, Ընդհանուր ապահովութեան ընդհանուր տնօրէն հազարապետ-զօրավար Ապպաս Իպրահիմի ներկայացուցիչ Էլի Մալեան: 

Հանդիսութեան սկիզբը ՀԿՄ շեփորախումբը հնչեցուց քայլերգներ, որուն յաջորդեց Պատրիարքական «Կռունկ» երգչախումբի «Հրաշափառ Աստուած» շարականի երգեցողութիւնը, մինչ հոգեւորական դասը հանդիսաւոր թափօրով ուղղուեցաւ դէպի ամփիթատրոնի կեդրոնը զետեղուած՝ Երանելի Մալոյեանի արձանը, ուր տեղի ունեցաւ յուշակոթողի քօղազերծումը: Ապա Գերերջանիկ Հոգեւոր Տէրը և Պատրիարք Հայրերը յաջորդաբար իրենց կարգին ընթերցեցին ամփիթատրոնի օրհնութեան աղօթքները:
Բարի գալուստի խօսք արտասանեցին Զմմառու դպրեվանքի նորընծաներ՝ եղբ. Գրիգոր Պօյաճեան (հայերէն) և եղբ. Կարօ Գլնճեան (արաբերէն):
Այս առթիւ՝ Պատրիարքական «Կռունկ» և Լուէզէի «Էն. Տի. Եու» Համալսարանի երգչախումբերը, ղեկավարութեամբ՝ Մաէսթրօ Դոկտ. էտի Թորիկեանի և Մաէսթրօ Դոկտ. Խալիլ Ռահմէի հանդէս եկան հոգեւոր և ազգային խմբերգներով, (սեմֆոնիք) նուագախումբի ընկերակցութեամբ:
Գեր. Հ. Մովսէս Վրդ. Տօնանեան արտասանեց հանդիսութեան պատգամը, որուն արաբերէն թարգմանութիւնը ընթերցեց Գեր. Հ. Մաշտոց վրդ. Զահթէրեան:
Ապա՝ Զմմառու միաբան Հ. Ղազար Վրդ. Պետրոսեան մեներգեց Կոմիտասի «Տլէ Եաման» և «Panis Angelicus» երգերը:
Երեկոյթին հանդիսավարն էր Ազնուափայլ տիկին Անի Եփրեմեան, որ բեմ հրաւիրեց Րայի Պատրիարքը: անոր խօսքէն կը մէջբերեմ. «Մենք` Միջին Արեւելքի քրիստոնեաներս, կը նկատենք, որ մեր ներկայութիւնը Արեւելքի մէջ խիստ կենսական է, փոխադարձաբար կը նկատենք, որ իսլամութիւնը իր հարուստ ու բազմաբնոյթ արժէքներով անհրաժեշտութիւն է արաբական աշխարհին համար, պայմանաւ որ կասեցնէ ահաբեկչական կազմակերպութիւններու կողմէ Աստուծոյ եւ իսլամութեան անունով բռնութեան գործադրութիւնը»:
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին ուղերձը կարդաց Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Շահէ եպս. Փանոսեան: Խօսքին մէջ ըսուած էր. «1915-ին՝ ցեղասպան թուրքը խտրութիւն չդրաւ հոգեւորականի, թէ աշխարհականի, այրի թէ կնոջ, մեծին թէ փոքրին միջեւ: Հարիւրաւոր հոգեւորականներուն կողքին նահատակուեցաւ նաեւ երանելի Իգնատիոս Արք. Մալոյեան: Ցեղասպանութեան զոհ դարձած նահատակներու հաւաքական սրբադասումը եւ Իգնատիոս Արք. Մալոյեանի «երանելի» հռչակուիլը մեր քրիստոնէական հաւատքը աւելի պիտի ամրացնեն ու նահատակներուն նկատմամբ մեր հաւատարմութիւնը աւելի խորացնեն»:
Անտիոքի եւ համայն արեւելքի Յոյն Կաթողիկէ համայնքի Կրեկորիոս Գ. Լահհամ Պատրիարքը, իր խօսքին մէջ յիշելով Հայոց ցեղասպանութեան նահատակները ըսաւ, թէ անոնք հպարտութեան պսակ են հայ եկեղեցւոյ համար: Ան նշեց, թէ պէտք չէ վախնալ նահատակութենէն, պէտք է կրթուիլ ու կրթել գալիք սերունդները նահատակութեան եւ վկայութեան սկզբունքներուն հիման վրայ:
Ելոյթ ունեցաւ Լիբանանի մէջ Պապական Նուիրակ Գերապայծառ Կապրիէլ Քաչիա և ըսաւ թէ Երանելի Իգնատիոս Արք. Մալոյեանի արձանը կը խորհրդանշէ ժողովուրդ մը, զոր փորձեցին զգետնել, բայց չյաջողեցան, որովհետեւ հոգին կարելի չէ սպաննել: Հայկական խաչքարը յատուկ է հայ ժողովուրդն, որովհետեւ այնտեղ խաչը ծաղկած է, իբր վերածնունդ՝ խաչէն ու մահէն ետք:
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս Պատրիարքը նշեց, որ Զմմառու Պատրիարքական Կղերի Միաբանութիւնը նուիրական պարտականութիւն զգացած է ձեռնարկելու յուշակոթողի կառուցման ու նուիրման իր ծոցէն ելած ամէնէն արժէքաւոր անդամներէն մէկուն՝ Երանելի Ինգնատիոս Արք. Մալոյեանին:
Ամենապատիւ հոգեւոր տէրը ըսաւ. «Երանելի Մալոյեան երկինքէն թող հաճի ընդունիլ եւ օրհնել այս կառոյցը»:
Ապա «Կռունկ» եւ «Էն. Տի. Եու.» երգչախումբերը միասնաբար մեկնաբանեցին «Թուպաուիոն մին շարքինա» և «Կիլիկիա» մաղթերգը:
Հուսկ՝ Պատրիարքական Փոխանորդ և Զմմառու վանքի Մեծաւոր՝ Գերպծ. Հ. Գաբրիէլ Թ.Ծ.Վ. Մուրատեան, խօսք առնելով նախ յատուկ շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր անոնց որ իրենց մասնակցութիւնը բերին այս գործին: Ան խոր յուզմունքով շնորհակալութիւն յայտնեց նամանաւանդ Զմմառու Տիրամօր, որուն շուրջ կը կեդրոնանայ իւրաքանչիւր միաբանի կեանքը: Ինչպէս նաեւ՝ Զմմառու մայրավանքի ընդհանուր մատակարար և զոյք դպրեվանքերու տեսուչ՝ Հ. Բարսեղ Վրդ. Պաղտասարեանին, որուն հետ այս ամփիթատրոնի կառուցման գաղափարը յղացան: Ան շնորհակալութիւն յայտնեց և յուշանուէրներով պատուեց Երանելի Մալոյեանի արձանի քանդակագործ Րաֆֆի Ետալեանին եւ Երանելի Մալոյեանի արձանը նուիրող Վարուժ Ներկիզեանին, ամփիթատրոնի ընդանուր ճարտարապետ Անթուան Ալամին և նուիրատու Անտրէ Էլիովիցին:
Աւարտին՝ ներկաներուն բաժնուեցաւ «Երանելի Նահատակ Իգնատիոս Մալոյեանի» կենսագրական գրքոյկը, չորս լեզուներով:
Այնուհետեւ հիւրասիրութիւն տեղի ունեցաւ վանքի մուտքի շրջափակին մէջ:

Զմմառ 10 Օգոստոս 2016
Դիւան Զմմառու Մայրավանքի

ԳԼԽԱՒՈՐ ԼՈՒՐԵՐ

 • Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծնունդը
  Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծնունդը

  25 դեկտեմբերի առաւօտեան ժամը 10,30-ին, Զմմառու վանքի Փոխման Ս.Կուսին Մայր եկեղեցւոյ մէջ, տեղի ունեցաւ Յիսուս- Քրիստոսի Ս. Ծննդեան պատարագը, զոր մատոյց` Զմմառու Պատրիարքական կղերի Միաբանութեան Պատրիարքական փոխանորդ, Զմմառու վանքի Մեծաւոր` Գերպծռ.Գաբրիէլ Թ.Ծ.Վ.Մուրատեանը, առընթերակայութեամբ Ս.Միքայէլ ընծայարանի եւ Երանելի Իգնատիոս Մալոյեան դպրեվանքի Տեսուչ` Գեր.Գրիգոր Վրդ.Պատիշահի:

 • Քահանայական ձեռնադրութիւն Դամասկոսի մէջ
  Քահանայական ձեռնադրութիւն Դամասկոսի մէջ

  Շաբաթ, 21 Դեկտեմբեր 2019-ի, երեկոյեան ժամը 5 ին, Դամասկոսի Թագուհի տիեզերաց եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Լեւոն Սրկ. Ստեֆանի քահանայական ձեռնադրութիւնը Ձեռամբ` Արհ.Տ.Յովսէփ Եպս.Առնաութեանի:

 • Քահանայական ձեռնադրութիւն
  Քահանայական ձեռնադրութիւն

  Շաբաթ, 14 Դեկտեմբեր 2019-ի, երեկոյեան ժամը 5 ին, Սուրբ Եղիա-Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ` Վարդան Սրկ. Ճալլուֆի եւ Պետրոս Սրկ. Հատտատ Մարաշլեանի քահանայական ձեռնադրութիւնը:

 • «Կանչ հրեշտակապետին» 20-րդ համարը
  «Կանչ հրեշտակապետին» 20-րդ համարը

  Շաբաթ 09 Նոյեմբեր 2019-ին, լոյս տեսաւ` Սուրբ Միքայէլ ընծայարանի «Կանչ հրեշտակապետին» պաշտօնաթերթի 20-րդ համարը, ձօնուած ՝ Զմմառու Պատրիարքական Կղերի Միաբանութեան հիմնադրութեան 270 ամեակի եւ Երանելի Իգնատիոս Մալոյեանի ծննդեան 150 ամեակի զոյգ յոբելեաններուն:

View All

inside picture