Վարչական Խորհուրդ
 • Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, ահա քու առջեւդ կը խոնարհիմ իբր խեղճ մեղաւոր: Ընդունէ՛ աղօթքներս եւ արցունքներս:
  Ողջոյն քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, հոգիս յուսահատ է եւ կարիքներու բեռին տակ կքած: Զօրացո՛ւր եւ մխիթարէ` զիս զաւակդ: Կը սիրեմ քեզ եւ կը պաղատիմ քեզի:
  Ողջոյն Քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, սրտիս մէջ կը ծագի յոյսը՝ թէ զիս պիտի լսես անպայման: Այս է շնորհքը (...) որ կ'ակնկալեմ քեզմէ եւ ամբողջ սիրտս կը նուիրեմ քեզի:
  Ողջոյն Քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ամէն:

 • Տէր Յիսուս, Երանելի Իգնատիոս Մալոյեանը Քեզ շատ սիրեց իր կեանքին ընթացքին ու յաճախ դիմեց Քեզի արտասանելով Քու Ս. Անունդ։ Ան՝ իր կեանքն ալ զոհեց Քու սիրոյդ եւ ժողովուրդիդ փրկութեան համար՝ յանձն առնելով չարչարանքներն ու մարտիրոս- ութիւնը։ Շնորհէ՛ մեզի, ո՜վ Տէր, անոր բարեխօսութեամբ, հետեւեալ շնորհքը..., զոր Քեզմէ կը խնդրենք, որպէսզի կարենանք հետեւիլ անոր օրինակին, նմանիլ անոր առաքին- ութիւններուն եւ տեսնել օր առաջ անոր պսակումը փառքով, զոր Եկեղեցին կը շնորհէ սուրբերուն։ Ամէն։
  Հայր մեր... Ողջոյն քեզ... Փառք Հօր...

Վարչական Խորհուրդ

Պատրիարքական Փոխանորդ

ID5Պատրիարքական Փոխանորդը պաշտօնի վրայ կը մնայ 6 տարի և կը նախագահէ Միաբանութեան ընթացիկ հարցերու տնօրինումին: (Յօդ. 110)
Պատրիարքական Փոխանորդը պարտի հսկել իւրաքանչիւր միաբանի կեանքին ու գործունէութեան, ինչպէս նաեւ Միաբանութեան ինչքերուն մատակարարումին վրայ՝ համաձայն Կանոնագիրքին: (Յօդ. 112)
Պատրիարքական Փոխանորդը պարտի մշակել եղբայրական յարաբերութիւններ բոլոր միաբաններուն հետ, որոնք հասարակութենէն դուրս կը մնան առաքելական կամ այլ պատճառներով:
Ան կը հետաքրքրուի անոնց զանազան կարիքներով, առողջական վիճակով և հոգեւոր կեանքով, այնպէս որ կը ջանայ Միաբանութեան մէջ արմատացնել հասարակութեան ոգին: (Յօդ. 113)
Պատրիարքական Փոխանորդը, ըստ հնարաւորին, իր պաշտօնավարութեան շրջանին, գոնէ մէկ անգամ այցի կ'երթայ առաքելութեան մէջ գործող միաբաններուն: (Յօդ. 114)
Պատրիարքական Փոխանորդը կը ներկայացնէ Միաբանութիւնը իր յարաբերութիւններուն մէջ աշխարհական և հոգեւորական իշխանութիւններուն հետ: (Յօդ. 119)
Պատրիարքական Փոխանորդը կրնայ նաեւ Զմմառավանքին մեծաւորն ըլլալ, Պատրիարքին դատումին համաձայն որ այս նիւթիւն շուրջ կը խորհրդակցի

 

Առաջին Խորհրդական

ID4 8811 1830photo granian 001Առաջին վարչական (Յօդուած 134)
Կ'օգնէ Պատրիարքական Միաբանութեան Կղերի Ընդհանուր Փոխանորդին՝ անոր պաշտօնին գործադրումին մէջ և զայն կը փոխարինէ, երբ ան կը բացակայի: Այս պարագային՝ կրնայ զբաղիլ միայն ընթացիկ գործերով: Հ. Անդրանիկ Ծ. Վրդ. Կռանեան նաեւ Միաբանութեան «Զուարթնոց» պարբերաթերթի պատասխանատու խմբագիրն է և վանքիս մշակութային գործերուն որպէս

 

 

Ընդհանուր Քարտուղար

ID3 p movses 001Ժողովներուն ատենագրութիւնները կը խմբագրէ, ապա զանոնք ստորագրել կու տայ բոլոր ժողովականներուն: (Յօդ. 139)
Պատրիարաքական Փոխանորդին կ'օգնէ անոր թղթակցութիւններուն մէջ և խղճմտուեամբ կը պահէ պաշտօնի գաղտնիքները կը խմբագրէ Միաբանութեան պարբերաթերթը: (Յօդ. 140)
Խնամքով կը պահպանէ Միաբանութեան դիւանը: (Յօդ. 141)

 

 

 

Ընդհանուր Մատակարար

ID2 Parsegh Baghdasarian picture 001 CopyԿը տնտեսէ Միաբանութեան բոլոր ինչքերը՝ Պատրիարքական Փոխանորդին և Վարչական Խորհուրդին ողղութեան և հսկողութեան ներքեւ: (Յօդ. 145)
Ամէն տարեգլխուն՝ Ընդհանուր Մատակարարը օգնական հաշուապահին, վանքին և ընծայարանին ներքին մատակարարին գործակցութեամբ կը պատրաստէ Միաբանութեան տարեհաշիւը, զոր կ'ենթարկէ Վարչական Խորհուրդին՝

 

 

 

Ներքին Մատակարար

id6Ներքին մատակարարը վանքին և ընծայարանին մատակարարն է: Կը հոգայ անոնց խնամքն ու ծախսերը: (Յօդ. 158)
Սերտօրէն կը գործակցի ընդհանուր մատակարարին հետ, որ կը յարգէ անոր պատասխանատուութիւնները և կը թիւրացնէ գործը: (Յօդ. 159)