Պատրիարքական Աթոռ
 • Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, ահա քու առջեւդ կը խոնարհիմ իբր խեղճ մեղաւոր: Ընդունէ՛ աղօթքներս եւ արցունքներս:
  Ողջոյն քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, հոգիս յուսահատ է եւ կարիքներու բեռին տակ կքած: Զօրացո՛ւր եւ մխիթարէ` զիս զաւակդ: Կը սիրեմ քեզ եւ կը պաղատիմ քեզի:
  Ողջոյն Քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, սրտիս մէջ կը ծագի յոյսը՝ թէ զիս պիտի լսես անպայման: Այս է շնորհքը (...) որ կ'ակնկալեմ քեզմէ եւ ամբողջ սիրտս կը նուիրեմ քեզի:
  Ողջոյն Քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ամէն:

 • Տէր Յիսուս, Երանելի Իգնատիոս Մալոյեանը Քեզ շատ սիրեց իր կեանքին ընթացքին ու յաճախ դիմեց Քեզի արտասանելով Քու Ս. Անունդ։ Ան՝ իր կեանքն ալ զոհեց Քու սիրոյդ եւ ժողովուրդիդ փրկութեան համար՝ յանձն առնելով չարչարանքներն ու մարտիրոս- ութիւնը։ Շնորհէ՛ մեզի, ո՜վ Տէր, անոր բարեխօսութեամբ, հետեւեալ շնորհքը..., զոր Քեզմէ կը խնդրենք, որպէսզի կարենանք հետեւիլ անոր օրինակին, նմանիլ անոր առաքին- ութիւններուն եւ տեսնել օր առաջ անոր պսակումը փառքով, զոր Եկեղեցին կը շնորհէ սուրբերուն։ Ամէն։
  Հայր մեր... Ողջոյն քեզ... Փառք Հօր...

Պատրիարքական Աթոռ

Սեպտեմբերի 30, 2016

Աբրահամ Արծիւեան չտեսաւ Զմմառի Վանքը՝ իր մարմնի աչքերով:
Սակայն Զմմառի վանքը կը մնայ իր «վաղեմի բաղձանաց» իրագործումը:

Read More

Աբրահամ Պետրոս Ա. Արծիւեան (1679-1749)

Սեպտեմբերի 30, 2016

Վերականգնող Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքութեան:
Աբրահամ Արծիւեան ծնաւ Անթապ: Կաթողիկէ քարոզիչ Մելքոն վրդ.

Read More

Գրիգոր Պետրոս Ե. Քիւբելեան (1788-1812)

Սեպտեմբերի 30, 2016

Շինեց այն սրահը, որ նեկայիս դէպի մեծ դահլիճ կը տանի. «Տասն սենեակք երկուստեք եւ սրահ ի միջի» (1791էն առաջ)

Read More

Յակոբ Պետրոս Բ. Յովսէփեան (1749-1753)

Սեպտեմբերի 30, 2016

Հիմնադիր Զմմառու Վանքին:
Յակոբ Յովսէփեան Հալեպցի երիտասարդը տասը տարի Քատիշայի Ս.

Read More

Գրիգոր Պետրոս Զ. Ճերանեան (1812- 1840)

Սեպտեմբերի 30, 2016

Կառոյց հին սեղանտունը իր յարակից խոհանոցով եւ մառանով:
1867-1928 տարիներուն պատրիարքական Աթոռը կը փոխադրուի Պոլիս:

Read More

Միքայէլ Պետրոս Գ. Գասպարեան (1753-1780)

Սեպտեմբերի 30, 2016

կառոյց Վանքի եկղեցին, եւ անոր հիւսիսակողմը՝ աւանդատունը, որուն վրայ բարձրացուց մեծ սենեակ մը

Read More

Յակոբ Պետրոս Է. Հոլասեան (1841-1843)

Սեպտեմբերի 30, 2016

Անկիւրացի: Անտոնեան Միաբանութենէն: Պատրիարքութեան ամենակարճ շրջանը վարեց

Read More

Բարսեղ Պետրոս Դ. Աւգատեան (1780-1788)

Սեպտեմբերի 30, 2016

Հիւրասէր հայրպետին կը պարտինք «մէնզիւլ»ը հիւրանոցը, կառուցուած վանքին մուտքին.

Read More

Գրիգոր Պետրոս Ը. Տէր Աստուածատուրեան (1843-1866)

Սեպտեմբերի 30, 2016

Բրգնիքցի (Սեբաստանիա): Նախապէս երկու անգամ Պատրիարքական պաշտօն մերժած ըլլալով

Read More