Պատրիարքական Աթոռ
 • Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, ահա քու առջեւդ կը խոնարհիմ իբր խեղճ մեղաւոր: Ընդունէ՛ աղօթքներս եւ արցունքներս:
  Ողջոյն քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, հոգիս յուսահատ է եւ կարիքներու բեռին տակ կքած: Զօրացո՛ւր եւ մխիթարէ` զիս զաւակդ: Կը սիրեմ քեզ եւ կը պաղատիմ քեզի:
  Ողջոյն Քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, սրտիս մէջ կը ծագի յոյսը՝ թէ զիս պիտի լսես անպայման: Այս է շնորհքը (...) որ կ'ակնկալեմ քեզմէ եւ ամբողջ սիրտս կը նուիրեմ քեզի:
  Ողջոյն Քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ամէն:

 • Տէր Յիսուս, Երանելի Իգնատիոս Մալոյեանը Քեզ շատ սիրեց իր կեանքին ընթացքին ու յաճախ դիմեց Քեզի արտասանելով Քու Ս. Անունդ։ Ան՝ իր կեանքն ալ զոհեց Քու սիրոյդ եւ ժողովուրդիդ փրկութեան համար՝ յանձն առնելով չարչարանքներն ու մարտիրոս- ութիւնը։ Շնորհէ՛ մեզի, ո՜վ Տէր, անոր բարեխօսութեամբ, հետեւեալ շնորհքը..., զոր Քեզմէ կը խնդրենք, որպէսզի կարենանք հետեւիլ անոր օրինակին, նմանիլ անոր առաքին- ութիւններուն եւ տեսնել օր առաջ անոր պսակումը փառքով, զոր Եկեղեցին կը շնորհէ սուրբերուն։ Ամէն։
  Հայր մեր... Ողջոյն քեզ... Փառք Հօր...

Պատրիարքական Աթոռ

Աբրահամ Արծիւեան չտեսաւ Զմմառի Վանքը՝ իր մարմնի աչքերով:
Սակայն Զմմառի վանքը կը մնայ իր «վաղեմի բաղձանաց» իրագործումը:
Իր վախճանումէն շուրջ երեք ամիս առաջ, 21 Օգոստոս 1749ին, երկրորդ կոնդակի մը մէջ, ան սահմանեց ոչ միայն «Նոր Վանք»ի անունը «անուամբ Սրբուհւոյ Մարիամ Աստուածածնի եւ միշտ Կուսի», այլ նաեւ անոր կատարելիք պաշտօնը. «Լինել աթոռ եւ օթեւան ուղղափառ Եպիսկոպոսաց եւ Պատրիարքի նոցին, նաեւ ամենայն անտէրունջ եւ հալածական եպիսկոպոսաց եւ վարդապետաց յատուկ օթեւանս ոչ ունողաց»: Մտասեւեռումը Մարդու մը, որ իր ամբողջ կեանքին ընթացքին, ապաստանի մը կարիքը զգացած էր:
Գոհացում տալու համար ծերունազարդ հայրապետին, Յակոբ Եպիսկոպոս անմիջապէս փնտռեց ապագայ վանքին վայրը. յարմար գտան Զմմառի ագարակը, որ կը պատկանէր Խազէն Շէյխերուն: Գնումի համար դիմումներ կատարուեցան ու 1749ին Սեպտեմբերին, Մարոնիներու Սիմոն Պատրիարքը տեղեկացուց թէ ինք արտօնած էր Մշրէֆ Էլ Խազէն Շէյխին տալու Զմմառի ագարակը Հայոց, նոր վանքի մը կառուցման համար: Մահամերձ հայրապետին կեանքին վերջին ուրախութիւնը եղաւ, երբ այդ լուրը առաւ:
Արդէն իսկ նոյն ամսոյն, նոր վանքին համար՝ յատուկէն ապսպրանքներ կը կատարուին. «Մի ճուալ ոսպ եւ մի ճուալ բակլայ ի Նոր Վանք հանեցէք» կը հրահանդէ մատակարարը:
Զմմառի ագարակի գնման մուրհակը ստորագրուեցաւ 13 Հոկտեմբեր 1749ին, երբ Արծիւեան արդէն վախճանած էր եւ Աթոռը Թախուր: Ագարակը կը դնեն 900 դահեկանի. կէսը վճարելի հնչուն դրամով, միւն կէսին համար՝ պատարագ: Գնումի յաջորդ օրն իսկ Յակոբ Պետրոս Բ. Պատրիարք կ՛օծուի: Աբրահամ Պետրոս Ա. Արծիւեան անոր յանձնած էր, պատրիարքական պաշտօնի հետ՝ նոր Աթոռ կառուցանելու պարտականութիւնն ալ:
«Նոր Վանք»ի կառուցման սկզբնաթուականը 1749 տարին է, ինչպէս կը վկայէ պատմական արձանագրութւինը.

Կերտեցաւ Վանս գերփայլ
Ձեռամբ Պատրիարքին մաքրափայլ
Յակոբ Կաթողիկոս կոչեցեալ
Յանուն Աստուածածնի կառուցեալ
ՌՉԽԹ

Օրուան մատակարարին հաշուետետրին մէջ՝ առաջին անգամ արձանագրուած ծախսը՝ Զմմառի շինութեան համար, կը կրէ 17 Նոյեմբեր թուականը: Յակոբ Պետրոս Բ. հոն փոխադրուեցաւ աւելի ուշ, հաւանաբար 1750ի գարնան: Իրեն հետեւեցան երկու Անտոնեան կրօնաւորներ եւ Սահակ Եպիսկոպոս: Կարճ ժամանակի մը համար, բնակեցան գեղջական տան մը մէջ, որ հաւանաբար գոյութիւն ունէր գնուած ագարակին վրայ: 1751ի Նոյեմբերին, վեց սենեակները աւարտած էին, բայց սրահին մէջ աշխատանքները շարունակուեցան որովհետեւ երկրորդ յարկի մը տանող սանդուխները, ինչպէս նաեւ ապագայ եկեղեցիին հիմերը եւ մեծ ջրհոր մը կը պատրաստէին: Վեհատուն ու եկեղեցի մէկ ծրագրով մշակուած էին: Բայց անոնց կառուցումը հանգրուանով պիտի յառաջանար:
Պատրիարքական Աթոռը հիմնուեցաւ վեց խուցերով. Վեհատունով որ եղաւ Պատրիարքութեան խանձարուրը: Վեց սենեակներուն առաջինը (արեւելքի կողմէ) Յակոբ Պետրոս Բ. մատուռ ըրաւ: Իսկ վեց սենեակներուն վերջինը՝ ընդունելութեան դահլիճ, որուն հետ ներքին դուռով կը հաղորդուէր իր ննջասենեակը:
Այս է կորիզը, մակա՛րդը, ներկայ ծաւալած վանքին: Հետզհետէ եւ շուտով՝ Պատրիարքները պիտի ձեռնարկէին Վանքին ընդարձակումին, հակառակ տնտեսական ու այլ նեղ պայմաններուն: Յակոբ Պետրոս Բ.ի ծրագրած երկրորդ յարկի մը շինութիւնն ու եկեղեցին, իր յաջորդը պիտի իրագործէր՝ յուզիչ միասնականութեամբ եւ անդրդուէլի լարումով, պայծառացնելու համար Հայու այս Տունը, որ միանգամայն Տունն է Աստուծոյ:
Ժամանակի ընթացքին, Վեհափառ հայրապետները պիի հաստատուին ուրիշ յարկերու մէջ, Վեհատունը պիտի դառնայ գանձատուն, ուր Միաբանութիւնը երկարատեւ պիտի պահէ ու պահպանէ իր Դիւանը, Ձեռագրատունը, Մատենադարանը, թանկարժէք իրերն ու սպասները: Այսօր Վեհատունը կը դառնայ ուխտավայր մը, Աբրահամ ծննդեան 300ամեակին առթիւ:
Այժմ համառօտ տողերով տանք Զմմառի վարդապետարանի կառուցողական աճումի նկարագրականը:

ԳԼԽԱՒՈՐ ԼՈՒՐԵՐ

 • Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծնունդը
  Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծնունդը

  25 դեկտեմբերի առաւօտեան ժամը 10,30-ին, Զմմառու վանքի Փոխման Ս.Կուսին Մայր եկեղեցւոյ մէջ, տեղի ունեցաւ Յիսուս- Քրիստոսի Ս. Ծննդեան պատարագը, զոր մատոյց` Զմմառու Պատրիարքական կղերի Միաբանութեան Պատրիարքական փոխանորդ, Զմմառու վանքի Մեծաւոր` Գերպծռ.Գաբրիէլ Թ.Ծ.Վ.Մուրատեանը, առընթերակայութեամբ Ս.Միքայէլ ընծայարանի եւ Երանելի Իգնատիոս Մալոյեան դպրեվանքի Տեսուչ` Գեր.Գրիգոր Վրդ.Պատիշահի:

 • Քահանայական ձեռնադրութիւն Դամասկոսի մէջ
  Քահանայական ձեռնադրութիւն Դամասկոսի մէջ

  Շաբաթ, 21 Դեկտեմբեր 2019-ի, երեկոյեան ժամը 5 ին, Դամասկոսի Թագուհի տիեզերաց եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Լեւոն Սրկ. Ստեֆանի քահանայական ձեռնադրութիւնը Ձեռամբ` Արհ.Տ.Յովսէփ Եպս.Առնաութեանի:

 • Քահանայական ձեռնադրութիւն
  Քահանայական ձեռնադրութիւն

  Շաբաթ, 14 Դեկտեմբեր 2019-ի, երեկոյեան ժամը 5 ին, Սուրբ Եղիա-Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ` Վարդան Սրկ. Ճալլուֆի եւ Պետրոս Սրկ. Հատտատ Մարաշլեանի քահանայական ձեռնադրութիւնը:

 • «Կանչ հրեշտակապետին» 20-րդ համարը
  «Կանչ հրեշտակապետին» 20-րդ համարը

  Շաբաթ 09 Նոյեմբեր 2019-ին, լոյս տեսաւ` Սուրբ Միքայէլ ընծայարանի «Կանչ հրեշտակապետին» պաշտօնաթերթի 20-րդ համարը, ձօնուած ՝ Զմմառու Պատրիարքական Կղերի Միաբանութեան հիմնադրութեան 270 ամեակի եւ Երանելի Իգնատիոս Մալոյեանի ծննդեան 150 ամեակի զոյգ յոբելեաններուն:

View All

inside picture