Կանոնագիրք
 • Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, ահա քու առջեւդ կը խոնարհիմ իբր խեղճ մեղաւոր: Ընդունէ՛ աղօթքներս եւ արցունքներս:
  Ողջոյն քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, հոգիս յուսահատ է եւ կարիքներու բեռին տակ կքած: Զօրացո՛ւր եւ մխիթարէ` զիս զաւակդ: Կը սիրեմ քեզ եւ կը պաղատիմ քեզի:
  Ողջոյն Քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, սրտիս մէջ կը ծագի յոյսը՝ թէ զիս պիտի լսես անպայման: Այս է շնորհքը (...) որ կ'ակնկալեմ քեզմէ եւ ամբողջ սիրտս կը նուիրեմ քեզի:
  Ողջոյն Քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ամէն:

 • Տէր Յիսուս, Երանելի Իգնատիոս Մալոյեանը Քեզ շատ սիրեց իր կեանքին ընթացքին ու յաճախ դիմեց Քեզի արտասանելով Քու Ս. Անունդ։ Ան՝ իր կեանքն ալ զոհեց Քու սիրոյդ եւ ժողովուրդիդ փրկութեան համար՝ յանձն առնելով չարչարանքներն ու մարտիրոս- ութիւնը։ Շնորհէ՛ մեզի, ո՜վ Տէր, անոր բարեխօսութեամբ, հետեւեալ շնորհքը..., զոր Քեզմէ կը խնդրենք, որպէսզի կարենանք հետեւիլ անոր օրինակին, նմանիլ անոր առաքին- ութիւններուն եւ տեսնել օր առաջ անոր պսակումը փառքով, զոր Եկեղեցին կը շնորհէ սուրբերուն։ Ամէն։
  Հայր մեր... Ողջոյն քեզ... Փառք Հօր...

Կանոնագիրք

Ա. Գլուխ
ԲՆՈՅԹ - ՆՊԱՏԱԿ - ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Յօդուած 1:
Զմմառու Պատրիարքական կղերին Միաբանութիւնը հայ կաթողիկէ պատրիարքներու հիմնարկութիւնն է Զմմառու Պատրիարքական իրենց աթոռին մօտ:

Յօդուած 2:
Այս Միաբանութիւնը, □ըստ օրինակի կրօնաւորաց□, առաքեալ քահանաներու հաստատութիւն մըն է, որ իր կանոնական ինքնուրոյն բնոյթով Կիլիկիոյ Հայոց Պատրիարքը ունի իբրեւ՝ օրէնսդրական պետ:
Միաբանութիւնը դրուած է Սուրբ Աթոռին պաշտպանութեան տակ:

Յօդուած 3:
Միաբանութեան հետապնդած նպատակին ‎առաքինութեամբ իսկ, անդամները յանձնառու են հետեւելու Քրիստոսի:
ա-Իրենց հնազանդութեան, ողջախոհութեան ուխտերով, աղքատութեան երդումով, ինչպէս նաեւ ներկայ կանոնագիրքով:
բ- Քահանայական ծառայութեամբ ի սպաս հայ ժողովուրդին:
գ- Իրենց առաքելական տրամադրելիութեամբ:

Յօդուած 4:
Միաբանութեան մասնայատուկ նպատակն է:
ա- Կաթողիկէ հաւատքը քարոզել հայ ազգին մէջ:
բ-Քահանայական ծառայութիւնը կատարել ի սպաս Պատրիարքութեան, Միաբանութեան եւ Առաքելութիւններուն, հպատակելով Պատրիարքին, Պատրիարքական Փոխանորդին եւ Առաջնորդներուն ըստ իւրաքանչիւրին յատուկ իրաւասութեան:
գ- Իր ընծայարանին մէջ կազմել Միաբանութեան ապագայ անդամները եւ առաքելութիւններու ծառայութեան համար դնել զանոնք Պատրիարքին տրամադրութեան տակ:

Բ. Գլուխ
ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐՈՒՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ


1- Միաբանութեան անդամներուն մասին

Յօդուած 5:
Միաբանութեան անդամներն են:
ա- Միաբանութեան անդամներէն ընտրուած տիտղոսաւոր եպիսկոպոսները:
բ- Բոլոր քահանաները, որոնք ողջախոհութեան, հնազանդունթեան ուխտերը եւ աղքատութեան երդումը կատարած են Պատրիարքին կամ անոր պատուիրակին առջեւ:
գ- Ժառանգաւորները, որոնք Սարկաւագութեան կարգը ընդունելէ առաջ կատարած են նոյն ուխտերն ու երդումը:

Յօդուած 6:
Միաբանութիւնը կրնայ իրեն կցել բարեպաշտ քրիստոնեաներ՝ իբրեւ օգնական եղբայրներ:

2- Հնազանդութեան ուխտը

Յօդուած 7:
Ներքին տրամադրելիութիւնը, որ յատկանիշն է Միաբանութեան անդամներուն, կ՚իրականանայ ուխտով նուիրագործուած պատասխանատու հնազանդութեամբ:

Յօդուած 8:
Միաբանութեան անդամները եղբայրսիրութեան ոգիով եւ հոգիներու փրկութեան համար այս նոյն ուխտով՝ Աստուծոյ կը զոհեն իրենց կամքը, եւ կը ջանան Մեծաւորներուն հրամաններն ընդունիլ եւ գործադրել զանոնք հաւատքի եւ սիրոյ ոգիով:

Յօդուած 9:
Այս հնազանդութեան ուխտին զօրութեամբ մեր բոլոր քահանաները կ՚ենթարկուին Պատրիարքին իշխանութեան, ըստ ներկայ կանոնագիրքին:

Յօդուած 10:
Մեծաւորները՝ նկատելու են իրենց իշխանութիւնը որպէս ծառայութիւն Միաբանութեան հանդէպ, եւ կիրարկեն զայն մարդու վայել յարգանքով, նկատի ունենալով, ըստ կարելւոյն, իւրաքանչիւրին յարմարութիւնները եւ առողջութիւնը:

3- Ողջախոհութեան ուխտը

Յօդուած 11:
Ողջախոհութեան ուխտով Միաբանութեան անդամներն իրենց անձը կ՚ընծայեն Աստուծոյ, որպէսզի կուսական կեանք մը վարեն, աւելի ազատ եւ աւելի տրամադրելի ըլլան Աստուծոյ եւ հոգիներու ծառայութեան: Անոնք պէտք է ողջախոհութիւնը համարեն ոչ միայն իբրեւ անձնական սրբացումի յատուկ աղբիւր, այլ նաեւ իբրեւ գերագոյն սիրոյ եւ անձնուիրումի նշան Քրիստոսի եւ իբրեւ օրինակ ու կենդանի վկայութիւն տրուած հոգիներուն եւ աշխարհին:

Յօդուած 12:
Անոնք պէտք է յիշեն թէ քահանայական ողջախոհութեան այս թանկագին պարգեւը կը պահպանուի եւ կ՚աճի շնորհքի խոնարհ ապաւինումով, զգայարանքներու հսկողութեամբ եւ եղբայրսիրութեամբ:

4- Աղքատութեան երդումը

Յօդուած 13:
Աղքատութեան երդումով Միաբանութեան անդամները մասնակից կ՚ըլլան Քրիստոսի աղքատութեան, որ թէեւ հարուստ էր, աղքատացաւ մեր պատճառով, , որպէսզի մեզ հարստացնէ իր մերկացումով:

Յօդուած 14:
Միաբանութեան անդամները, նկատելով աղքատութիւնը իբրեւ պահապան կրօնաւորական կեանքի, պէտք է իրենց երդումի զօրութեամբ յանձնառու ըլլան աղքատութեան, եւ իրենց քահանայական ծառայութենէն ստացուող դրամը գործածեն այնպէս, ինչպէս կը վայելէ եկեղեցականի մը, որ Երանութիւններու ոգիով տոգորուած է:

Յօդուած 15:
Միայն քահանայական ծառայութենէն ստացուող բարիքները առարկայ են աղքատութեան երդումին: Սակայն մեր վարդապետներուն ամբողջ կեանքը պէտք է աւետարանական աղքատութեան ոգիով թաթխուած ըլլայ:

Յօդուած 16:
Հաւատարիմ իրենց տուած երդումին եւ Միաբանութեան հանդէպ երախտագիտութեան ոգիով լեցուած, մեր քահանաները պէտք է կտակով կամ կանոնական տարբեր եղանակով, Միաբանութեան կտակեն քահանայական ծառայութեամբ ստացուած ինչքերը, որոնք իրենց սեփականութիւնն են՝ մահուան սեմին:

Յօդուած 17:
Անոնք ազատ են՝ իրենց տրամադրելիութեան տակ պահելու այն բոլոր ինչքերը, զորս ունեցեր են նախքան Միաբանութեան անդամակցիլը կամ ստացեր են քահանայական ծառայութենէն դուրս, ուստի կրնան զանոնք ուրիշի փոխանձնել կամ □ընդ մէջ կենդանեաց□ վաւերագիրով կամ կտակով: Բայց եթէ յատուկ պատճառներ չկան, խրատելի է ազատօրէն հրաժարիլ այդ ինչքերէն եւ Միաբանութեան օգուտին ծառայեցնել:

Յօդուած 18:
ա-Միաբանութեան անդամներուն մէջէն ընտրուած թեմական եպիսկոպոսները կը պահեն իրենց իրաւունքները, ինչպէս հոգեւոր պարտականութիւնները: Պարտաւոր են իրենց թեմին կտակել իրենց պաշտօնէն յառաջ եկած ինչքերը, եթէ մահուան պարագային պաշտօնի վրայ են տակաւին, իսկ եթէ հրաժարեալ են արտասանուած երդումին զօրութեամբ` Զմմառու վանքին:
բ-Միաբանութեան անդամներէն ընտրուած տիտղոսաւոր եպիսկոպոսները՝ Զմմառու վանքին կը կտակեն իրենց ինչքերը:

Յօդուած 19:
Եթէ վախճանի Միաբանութեան անդամներէն մէկը, որ թեմի մը ծառայութեան մէջ է, թեմական եպիսկոպոսը պարտի հոգալ վախճանեալին թողած ինչքերը զանոնք Զմմառու վանք հասցնելով:

5- Յանձնառութեան բանաձեւը

Յօդուած 20:
Ես՝ (Ա.Ա.), Աստուծոյ, Եկեղեցւոյ եւ մեր Ամենապատիւ Պատրիարքին դիմաց ընդունելով ինքնաբուխ եւ ազատօրէն Սարկաւագութեան կարգը, յանձն կ՚առնեմ հնազանդութեան եւ ողջախոհութեան ուխտերը կատարել Գերերջանիկ Պատրիարքին (Ա.Ա.) եւ իր յաջորդներուն, ըստ Զմմառու պատրիարքական կղերի Միաբանութեան կանոնագիրքին: Կը խոստանամ նոյն ուխտերը պահել ամբողջ կեանքիս ընթացքին: Կը կատարեմ նաեւ աղքատութեան երդումը: Թող Աստուած եւ այս սուրբ Աւետարանները օգնեն ինծի: Ամէն:

6- Հասարակաց կեանքը

Յօդուած 21:
Միաբանութեան կեդրոնը Զմմառու Տիրամօր վանքն է: Ան ուրիշ ոչ մէկ տեղ կրնայ փոխադրուիլ առանց Ս. Աթոռին յստակ արտօնութեան:

Յօդուած 22:
Միաբանութեան բոլոր անդամները, որոնք առաքելութիւններու, թեմերու կամ Միաբանութեան պատկանող գործի մը մէջ պաշտօն չունին, պարտին բնակիլ Զմմառու վանքին մէջ:


Յօդուած 23:
Զմմառու վանքին մէջ պարտաւորիչ է հասարակաց կեանքը: Ըստ Եկեղեցւոյ հրահանգներուն եւ Միաբանութեան սովորութիւններուն, ան պիտի ըլլայ կեանք մը աղօթքի՝ սնած Աւետարանի վարդապետութեամբ, ծիսակատարութեամբ, Ս. Հաղորդութեամբ, ինչպէս նաեւ եղբայրական հաղորդակցութեամբ, աշխատանքով եւ կարգապահութեամբ:

Յօդուած 24:
ա- Վարչական խորհուրդը վանքին կամ ընծայարանին մէջ ապրող անդամներուն՝ պիտի հայթայթէ անհրաժեշտը անոնց բարեկեցութեան համար:
բ- Եթէ կարելի է, վանքին կամ ընծայարանին մէջ պիտի յանձնէ անոնց պաշտօն մը, եւ պիտի տայ անոնց յարմար վարձատրութիւն մը, ըստ իր հայեցողութեան
գ- Ծերերուն եւ անկարներուն տրամադրէ արժանավարձ մը:

7- Բարեպաշտութեան հրահանգներ

Յօդուած 25:
Կրօնական կեանքի գլխաւոր յատկանիշը Քրիստոսի հետեւիլն է, ուստի քահանաները պիտի ջանան ջերմագին աղօթքի կեանք մը ապրիլ, խորացնել Աստուծոյ հանդէպ իրենց պատկանելիութեան իմաստը, եւ զբաղիլ իրենց վստահուած հոգիներով՝ սրբացնելու համար զանոնք: Այս ձեւով կ՚իրագործեն Քրիստոսի խօսքը. □Ես անոնց համար ինքզինքս կը նուիրեմ, որպէսզի անոնք ալ նուիրագործուին ճշմարտութեամբ□ (Յովհ. 17,19):

Յօդուած 26:
Վանքին կամ ընծայարանին մէջ ապրող Միաբանութեան անդամները, պիտի կատարեն ծիսական արարողութիւններն ու հասարակական աղօթքները կանոնաւորապէս եւ բարեպաշտութեամբ:

Յօդուած 27:
Իրենց միութիւնը Քրիստոսի հետ աւելի լաւ ապրելու համար, մեր բոլոր քահանաները յարմար ժամանակ պիտի յատկացնեն Սուրբ Գիրքի ընթերցման ու մտածականին: Հաւատարիմ պիտի ըլլան մտային աղօթքի, ինչպէս նաեւ ծիսագիտութեան, սուրբ Հաղորդութեան այցելութեան, յաճախակի խոստովանանքին եւ խղճի քննութեան:

Յօդուած 28:
Պատրիարքական Փոխանորդը՝ տարեկան հոգեւոր կրթութիւն մը քարոզել պիտի տայ վանքին մէջ: Անոր պիտի մասնակցին վանքին մէջ կեցութիւն ունեցող բոլոր անդամները, ինչպէս նաեւ Միաբանութեան միւս անդամները, եթէ որեւէ արգելք չունին: Բայց եւ այնպէս այս վերջինները պարտական են կատարելու իրենց տարեկան հոգեւոր կրթութիւնը , ըստ կարելւոյն կրօնաւորական որեւէ տան մը մէջ:

Գ. Գլուխ
ՀԻՒԱՆԴՆԵՐՈՒ ԽՆԱՄՔԸ

Յօդուած 29:
Քրիստոսի եւ Եկեղեցւոյ օրինակով Միաբանութեան քահանաները պիտի նկատեն, որ իրենց հիւանդ եղբայրները միացած՝ չարչարեալ Քրիստոսի, կը նպաստեն աշխարհի աւետարանացումին եւ սրբացումին: Ուստի պիտի շրջապատեն զանոնք եղբայրական եւ քահանայական սիրով:

Յօդուած 30:
ա- Վանքին մէջ, յարմար տեղ մը, դարմանատուն մը պիտի նախատեսուի, ուր պիտի գտնուի ինչ որ հարկաւոր է հիւանդներու խնամքին:
բ- Պատրիարքական Փոխանորդը հիւանդապահ մը պիտի նշանակէ հիւանդներու խնամքին համար:

Յօդուած 31:
ա- Պատրիարքական Փոխանորդն ու հիւանդապահը յաճախակի պիտի այցելեն հիւանդներուն, որպէսզի ստուգեն, թէ ոչինչ կը պակսի անոնց, յատկապէս բժիշկին այցելութիւնը, եւ անձնուիրաբար պիտի ապահովեն իրենց խնամքն եւ մխիթարութիւնները, զորս կը թելադրէ կրօնական եղբայրսիրութիւնը:
բ- Հիւանդութիւնը չծանրացած, Պատրիարքական Փոխանորդը, կարելի եղածին չափ շուտ, տեղեակ պիտի պահէ հիւանդին ծնողքը եւ հարազատները:
գ- Հիւանդութիւնը ծանրանալուն պէս, Պատրիարքական Փոխանորդը պիտի կրկնապատկէ իր սէրը հիւանդներուն հանդէպ, հսկելով, որ անոնք լաւագոյն բարեպաշտութեամբ ընդունին Եկեղեցւոյ Ս. Խորհուրդները:

Յօդուած 32:
Վանքին, ընծայարանին մէջ ապրող կամ ուղղակի Միաբանութեան պատկանող գործի մը լծուած հիւանդ անդամներուն անհրաժեշտ ծախսերը կ՚ապահովէ Միաբանութիւնը:

Դ. Գլուխ
ՆՆՋԵՑԵԱԼՆԵՐՈՒՆ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Յօդուած 33:
Միաբանութեան քահանաները, հոգեւոր բարիքներու փոխանակումով, պիտի ամրապնդեն միութիւնը, զոր ապրեցան Քրիստոսի խաղաղութեան մէջ ննջած իրենց եղբայրակիցներուն հետ: Պիտի յարգեն իրենց յիշատակը աղօթքներ մատուցանելով:

Յօդուած 34:
Վանքին մէջ հասարակաց Ս. Պատարագ մը պիտի մատուցուի եւ հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի, □Տաղաւար□ կոչուող տօներուն յաջորդ օրը Միաբանութեան ննջեցեալներուն համար:

Յօդուած 35:
Միաբանութեան իւրաքանչիւր անդամ Վերափոխման տօնին ութօրէքին Ս. Պատարագ պիտի մատուցանէ կենդանի եւ վախճանեալ անդամներուն, ինչպէս նաեւ Միաբանութեան դիտաւորութիւններուն համար:

Յօդուած 36:
Երբ Միաբանութեան անդամներէն մէկը վախճանի, Պատրիարքական Փոխանորդը գոյժը կը հաղորդէ բոլոր անդամներուն, որպէսզի անոնք կատարեն կանոնական աղօթքները:

Յօդուած 37:
Սրբազան Քահանայապետին մահուան՝ հանդիսաւոր Ս. Պատարագ պիտի մատուցուի եւ հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի վանքին մէջ: Միաբանութեան բոլոր քահանաները պիտի մատուցանեն թիւ Ս. Պատարագ, իսկ ժառանգաւորները եւ օգնական եղբայրները պիտի աղօթեն Ս. վարդարանի երրորդ մասը:

Յօդուած 38:
Կաթողիկոս Պատրիարքին, ինչպէս նաեւ Միաբանութեան բոլոր անդամներուն` եպիսկոպոսներուն, քահանաներուն, սարկաւագներուն կամ օգնական եղբայրներուն համար, հանդիսաւոր Ս. Պատարագ պիտի մատուցուի եւ հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի վանքին մէջ: Եպիսկոպոսները ու քահանաները պիտի մատուցանեն երեք թիւ Ս. Պատարագներ եւ հոգեհանգստեան պաշտօն կատարեն, իսկ ժառանգաւորները եւ օգնական եղբայրները պիտի մասնակցին երեք թիւ Ս. Պատարագներու եւ վարդարանը լման պիտի աղօթեն:


Յօդուած 39:
Կաթողիկոս Պատրիարքին եւ Պատրիարքական Փոխանորդին մահուան տարելիցին օրը պիտի մատուցուի նաեւ հանդիսաւոր Ս. Պատարագ եւ հոգեհանգստեան պաշտօն, վանքին մէջ,:

Յօդուած 40:
Իրենց խոստումը Միայն կատարած ննջեցեալներուն համար պիտի մատուցուի հանդիսաւոր մէկ Ս. Պատարագ, վանքին մէջ. իսկ ամէն քահանայ՝ մէկ թիւ Ս. Պատարագ: ժառանգաւորներն ու օգնական եղբայրները պիտի աղօթեն վարդարանի երրորդ մասը:

Յօդուած 41:
ա- Ամէն տարի, չորս թիւ Ս. Պատարագներ պիտի մատուցուին Միաբանութեան կենդանի եւ ննջեցեալ բարերարներուն համար:
բ- Իսկ յարգարժան բարերարներուն եւ այլ անձնաւորութիւններուն համար կը կատարուին Վարչական խորհուրդին կողմէ որոշուած աղօթքները:

ԳԼԽԱՒՈՐ ԼՈՒՐԵՐ

 • Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծնունդը
  Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծնունդը

  25 դեկտեմբերի առաւօտեան ժամը 10,30-ին, Զմմառու վանքի Փոխման Ս.Կուսին Մայր եկեղեցւոյ մէջ, տեղի ունեցաւ Յիսուս- Քրիստոսի Ս. Ծննդեան պատարագը, զոր մատոյց` Զմմառու Պատրիարքական կղերի Միաբանութեան Պատրիարքական փոխանորդ, Զմմառու վանքի Մեծաւոր` Գերպծռ.Գաբրիէլ Թ.Ծ.Վ.Մուրատեանը, առընթերակայութեամբ Ս.Միքայէլ ընծայարանի եւ Երանելի Իգնատիոս Մալոյեան դպրեվանքի Տեսուչ` Գեր.Գրիգոր Վրդ.Պատիշահի:

 • Քահանայական ձեռնադրութիւն Դամասկոսի մէջ
  Քահանայական ձեռնադրութիւն Դամասկոսի մէջ

  Շաբաթ, 21 Դեկտեմբեր 2019-ի, երեկոյեան ժամը 5 ին, Դամասկոսի Թագուհի տիեզերաց եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Լեւոն Սրկ. Ստեֆանի քահանայական ձեռնադրութիւնը Ձեռամբ` Արհ.Տ.Յովսէփ Եպս.Առնաութեանի:

 • Քահանայական ձեռնադրութիւն
  Քահանայական ձեռնադրութիւն

  Շաբաթ, 14 Դեկտեմբեր 2019-ի, երեկոյեան ժամը 5 ին, Սուրբ Եղիա-Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ` Վարդան Սրկ. Ճալլուֆի եւ Պետրոս Սրկ. Հատտատ Մարաշլեանի քահանայական ձեռնադրութիւնը:

 • «Կանչ հրեշտակապետին» 20-րդ համարը
  «Կանչ հրեշտակապետին» 20-րդ համարը

  Շաբաթ 09 Նոյեմբեր 2019-ին, լոյս տեսաւ` Սուրբ Միքայէլ ընծայարանի «Կանչ հրեշտակապետին» պաշտօնաթերթի 20-րդ համարը, ձօնուած ՝ Զմմառու Պատրիարքական Կղերի Միաբանութեան հիմնադրութեան 270 ամեակի եւ Երանելի Իգնատիոս Մալոյեանի ծննդեան 150 ամեակի զոյգ յոբելեաններուն:

View All

inside picture