Բազմաբնոյթ Սրահ
 • Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, ահա քու առջեւդ կը խոնարհիմ իբր խեղճ մեղաւոր: Ընդունէ՛ աղօթքներս եւ արցունքներս:
  Ողջոյն քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, հոգիս յուսահատ է եւ կարիքներու բեռին տակ կքած: Զօրացո՛ւր եւ մխիթարէ` զիս զաւակդ: Կը սիրեմ քեզ եւ կը պաղատիմ քեզի:
  Ողջոյն Քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, սրտիս մէջ կը ծագի յոյսը՝ թէ զիս պիտի լսես անպայման: Այս է շնորհքը (...) որ կ'ակնկալեմ քեզմէ եւ ամբողջ սիրտս կը նուիրեմ քեզի:
  Ողջոյն Քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ամէն:

 • Տէր Յիսուս, Երանելի Իգնատիոս Մալոյեանը Քեզ շատ սիրեց իր կեանքին ընթացքին ու յաճախ դիմեց Քեզի արտասանելով Քու Ս. Անունդ։ Ան՝ իր կեանքն ալ զոհեց Քու սիրոյդ եւ ժողովուրդիդ փրկութեան համար՝ յանձն առնելով չարչարանքներն ու մարտիրոս- ութիւնը։ Շնորհէ՛ մեզի, ո՜վ Տէր, անոր բարեխօսութեամբ, հետեւեալ շնորհքը..., զոր Քեզմէ կը խնդրենք, որպէսզի կարենանք հետեւիլ անոր օրինակին, նմանիլ անոր առաքին- ութիւններուն եւ տեսնել օր առաջ անոր պսակումը փառքով, զոր Եկեղեցին կը շնորհէ սուրբերուն։ Ամէն։
  Հայր մեր... Ողջոյն քեզ... Փառք Հօր...

Բազմաբնոյթ Սրահ

Մշակոյթի նոր կեդրոնը կը գտնուի վանքի հիմնովին նորոգուած հնագոյն բաժնին մէջ, կամարակապ սրահներ ունի բազմաբնոյթ, հոն այցելուն կը գտնէ հոգեւոր ներշնչարան մը և հոգիի ակութ մը: Զմմառու Վանքի Մշակոյթի նոր կեդրոնը զարկ կու տայ աղօթքի, սրբազան սաղմոսերգութեան, Հայ շարականներու պահմանումին, ներանձնական կեանք ապրելով Զմմառու Տիրամօր՝ Վանաստանի իսկական Թագուհիին հովանիին ներքոյ:
Սոյն կեդրոնը կու գայ ամբողջացնելու վանքիս դարաւոր առաքելութիւնը ի սպաս Հայ մշակոյթին, և առ այս՝ հոն կազմակերպելով ցուցահանդէսներ, գիտաժողովներ, համերգներ և հրապարակային այլ ձեռնարկներ, Միաբանութեան Ընդհանուր Փոխանորդի և Վարչական Խորհուրդի տնօրինումով:
Հոն զանազան առիթներով կազմակերպուած են զանազան ձեռնարկներ, ինչպէս՝ Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ համագումար, կլոր սեղան, դասախօսութիւններ և գիտաժողովներ Հայ Կաթողիկէ վարժարաններու:
«Ուրբաթագիրք»-ի տպագրութեան 500-ամեակի տօնակատարութեանց ծիրէն ներս, կայացաւ «Ձեռագիր Մատեաններու եւ Հնատիպ Գիրքերու» անդրանիկ ցուցահանդէսը, 27 Հոկտեմբեր 2012-ին, կազմակերպութեամբ Զմմառու Վանքի Պատրիարքական Միաբանութեան Վարչութեան, Մամլոյ Ասուլիս 15 Դեկտեմբեր 2012-ին, Վանքի Մատենադարանի և Մշակոյթի սոյն կեդրոնին բացման առթիւ, ապա Ֆրանսական դեսպանատան տուած միօրեայ սէմինար, հուսկ հանդիսութիւն՝ նուիրուած Կոմիտաս Վարդապետին և ՀՀ Վսեմաշուք Նախագահի այցելութեան առթիւ՝ անոր ի պատիւ կազմակերպուած հանդիսութիւն: 8 Փետրուար 2013-ին, տեղի ունեցաւ «Կրօնական զբօսաշրջութեան և ուխտի աճման Միութեան» ժողովը, մասնակցութեամբ Լիբանանի 21 սրբավայրերու ներկայացուցիչ կրօնաւոր-կրօնաւորուհիներու: Լիբանանի 21 սրբավայրերուն մէջ՝ Զմմառու Վանքը 4-րդ տեղը կը գրաւէ՝ իր հնութեամբ: