նորություններ
 • Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, ահա քու առջեւդ կը խոնարհիմ իբր խեղճ մեղաւոր: Ընդունէ՛ աղօթքներս եւ արցունքներս:
  Ողջոյն քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, հոգիս յուսահատ է եւ կարիքներու բեռին տակ կքած: Զօրացո՛ւր եւ մխիթարէ` զիս զաւակդ: Կը սիրեմ քեզ եւ կը պաղատիմ քեզի:
  Ողջոյն Քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, սրտիս մէջ կը ծագի յոյսը՝ թէ զիս պիտի լսես անպայման: Այս է շնորհքը (...) որ կ'ակնկալեմ քեզմէ եւ ամբողջ սիրտս կը նուիրեմ քեզի:
  Ողջոյն Քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ամէն:

 • Տէր Յիսուս, Երանելի Իգնատիոս Մալոյեանը Քեզ շատ սիրեց իր կեանքին ընթացքին ու յաճախ դիմեց Քեզի արտասանելով Քու Ս. Անունդ։ Ան՝ իր կեանքն ալ զոհեց Քու սիրոյդ եւ ժողովուրդիդ փրկութեան համար՝ յանձն առնելով չարչարանքներն ու մարտիրոս- ութիւնը։ Շնորհէ՛ մեզի, ո՜վ Տէր, անոր բարեխօսութեամբ, հետեւեալ շնորհքը..., զոր Քեզմէ կը խնդրենք, որպէսզի կարենանք հետեւիլ անոր օրինակին, նմանիլ անոր առաքին- ութիւններուն եւ տեսնել օր առաջ անոր պսակումը փառքով, զոր Եկեղեցին կը շնորհէ սուրբերուն։ Ամէն։
  Հայր մեր... Ողջոյն քեզ... Փառք Հօր...

ՍՐԲԱԼՈՅՍ ՄԻՒՌՈՆԻ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ

Կիրակի 8 Սեպտեմբեր 2019-ին՝ առաւօտուն, Զմմառու դարաւոր վանքին մէջ յընթացս Սուրբ և Անմահ պատարագի, մեծ շուքով տեղի ունեցաւ Հայ Եկեղեցւոյ համար կարեւոր նշանակութիւն ունեցող Միւռոնօրհնէքը: Պատմական այս հանդիսութեան առթիւ՝ Սուրբ և Անմահ պատարագ մատուցանեց և օրուան արարողութեան նախագահեց ՝ Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ Տ.Տ Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս Պատրիարքը:

Պատարագին ներկայ էին Հ. Կ. Եկեղեցւոյ Սիւնհոդոսական Հայրերը, Կղերական դասը, Զմմառու Պատրիարքական Կղերի Միաբանութեան Պատրիարքական Փոխանորդ և Պէյրութի Թեմի Պատրիաքական Ընդհանուր Փոխանորդ՝ Հ. Գաբրիէլ Թ.Ծ.Վ. Մուրատեան և վարչական խորհուրդը, քահանայ Հայրեր, պետական երեսփոխաններ, պաշտօնական անձնաւորութիւններ, Անարատ Յղութեան հայ քոյրերու միաբանութեան անդամները և դպրեվանքերու սաները, ինչպէս նաեւ Մայր հայրենիքէն ժամանած ուխտաւորներ և հաւատացեալ ժողովուրդը:
Հայ Եկեղեցւոյ համար դարաւոր խորհուրդ մը ունի միւռոնօրհնէքը, որ կը սրբագործուի յատուկ աղօթքներով և շարականներու երգեցողութեամբ: Արդարեւ սրբալոյս միւռոնի օրհնութեան իրաւունքը Հայոց Եկեղեցին վերապահած է իր գերագոյն հոգեւոր պետին՝ Կաթողիկոսին:
Արեւելեան Եկեղեցիներու մէջ և մանաւանդ Հայոց մօտ, Սուրբ Միւռոնի պատրաստութիւնը երկար ժամանակ կը պահանջէ: Անոր բաղադրութիւնը կազմուած է ձիթենիի ձէթէ, 46 տեսակ բոյսերէ, անուշաբոյր խոտերէ, զանազան ծաղիկներէ և հօտաւէտ արմատներէ, որոնք լուսապայծառ կերպով կը խորհրդանշեն Սուրբ Հոգւոյն եօթնարփեայ շնորհքները: Սրբալոյս միւռոնի պատրաստութիւնը տեղի ունեցաւ դպրեվանքի սաներուն կողմէ, Կաթողիկոսի յանձնառութեամբ, որու ընթացքին կատարուեցան աղօթքներ և սաղմոսներ:
Այս առթիւ մասնաւոր սեղան մը պատրաստուած էր, որուն վրան զետեղուած էին Միւռոնի կաթսանները:
Ամենապատիւ և Գերերաջանիկ Հոգեւոր Տէրը, Ս. Պատարագի սկիզբը՝ «Հրաշափառ Աստուած» շարականի երգեցողութեամբ՝ հանդիսաւոր թափօրով բարձրացաւ խորան, շրապատուած Հայ Կաթողիկէ Եպիսկոպոսներով և Կղերական դասով:
«Սուրբ Աստուած»էն ետք սկսաւ սրբալոյս միւռոնի արարողութիւնը. եպիսկոպոսներ, վարդապետներ և նորընծաներ հերթաբար Աստուածաշնչական ընթերցումներ կատարեցին, որմէ ետք Հոգեոր Տէրը յատուկ աղօթքով Ս. Հոգւոյն էջքը խնդրեց, որպէսզի սրբագործէ իւղը և այնուհետեւ անով օծուողները ստանան երկնային շնորհքներ: Այս առթիւ երգուեցան նաեւ յատուկ շարականներ և աղօթքներ կարդացուեցան, Աւետարանական ընթերցումներվ հանդերձ:
Հոգեւոր Տէրը երեք անգամ կնքելէ ետք միւռոնը, յատուկ աղօթք մը արտասանեց, որմէ ետք եպիսկոպոսներուն հետ միաբերան՝ Խաչը ձեռին երեք անգամ օրհնեց Միւռոնը երգելով. «Օրհնեսցի և սրբեսցի միւռոնս այս՝ նշնաւ Սուրբ Խաչիւս և Սուրբ Աւետարանաւս և Սուրբ Աղաւնիաւս»: Այնուհետեւ Հայրապետը կաթսային մէջ լեցուց հին միւռոնը:
Աւետարանի ընթերցումէն ետքը՝ Հոգեւոր Տէրը իր հայրական խօսքը ուղղելով ներկաներուն ողջունեց զանոնք ըսելով. «Սիրելի՛ Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Սիւնհոդոսական Հայրեր և Զմմառու վանքի Միաբան հայրեր, առաքինազարդ Քոյրեր և սիրելի՛ հաւատացեալներ. Օրհնեալ ըլլայ սուրբ միռնով օծուած այս սուրբ օրը: Այս օրը սիրելինե՛ր, մեր Եկեղեցւոյ և ազգին համար մեծ իմաստ եւ խորհուրդ ունի: Մեզի համար սրտի անհուն ուրախութիւն է ձեզ բոլորդ միատեղ հաւաքուած տեսնել Զմմառու Տիրամօր հովանիին ներքեւ, ուր այսօր կը կատարենք սրբալոյս միւռոնօրհնէքը: Սիրելինե՛ր, Սուրբ Միւռոնին իւղը խորհրդանիշն է Սուրբ Հոգւոյն և անոր աստուածային պարգեւներուն: Զայն կը գործածենք Մկրտութեան, Դրոշմի և Քահանայութեան Սուրբ Խորհուրդներուն տուուչութեան ժամանակ: Մեր Եկեղեցւոյ տասնեակ հազարաւոր մանուկներ պիտի օծուին այս Սուրբ Միւռոնով, նորանոր քահանաներ և եպիսկոպոսներ նաեւ: Ս. Միւռոնը որպէս գերագոյն սրբութիւն կը ներգործէ իւրքանչիւր քրիստոնեայի հոգիին մէջ: Օծումը՝ զոր ի Քրիստոս հաւատացեալք կը ստանան, մասնաւոր կերպով կը փոխանցէ հոգւոյն սրբոյ զօրութիւնը, առաջնորդելու համար զանոնք դէպի ճշմարտութիւն և սրբութիւն: Ան միանգամայն եկեղեցին և եկեղեցւոյ հիմնական սպասները նուիրագործող իւղն է: Աւելի՛ն, Միւռոնը կը սպառազինէ քահանայական ձեռնադրութեամբ եկեղեցւոյ սպասարկութեան կոչուող նուիրեալները: Արդարեւ, Միւռոնի օծում կը ստանան եկեղեցիները, եկեղեցւոյ սիւները, սեմը, Ս. Սեղանը, մկրտութեան աւազանը, եկեղեցական սպասքը, սրբոց պատկերները, խաչը և խաչքարերը: Այսօր մենք մեր հայրերուն հաւատքով և ջերմեռանդութեամբ մասնակից կը դառնանք այս սրբալոյս միւռոնօրհնէքի արարողութեան: Սիրելինե՛ր, մեր մաղթանքն է որ, Սուրբ Միւռոնի զօրութեամբ ամէն հայ դառնայ հարազատ քրիստոնեայ և Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի հարազատ զաւակ»:
Հոգեւոր Տէրը իր խօսքի աւարտին յատուկ բարեմաղթութիւն կատարեց ներկաներուն ըսելով. «Պատմական այս օրուայ աւարտին՝ աղօթք կը բարձրացնեմ առ Աստուած, որ առատաձեռն շնորհներ պարգեւէ ձեզ բոլորիդ, ձեր հեռաւոր թէ մօտակայ հարազատներուն և հոգեկան և մարմնական բժշկութիւն շնորհէ անոնց, որոնք կը ստանան զայն»:
Միւռոնի օծումէն ետք, Հոգեւոր Տէրը, Սիւնհոդոսական Հայրերու և Հայ Կաթողիկէ կղերական դասուն ընկերակցութեամբ՝ խորանի սպասաւորներու միջոցաւ՝ օրհնուած Միւռոնը և իւղերը թափօրով փոխադրեցին վանքիս Նահատակաց դահլիճը «Կեցո զՈրդի» շարականի երգեցողութեամբ, որմէ ետք, եղբայրական ագապ տեղի ունեցաւ դպրեվանքի սեղանատան մէջ: Պատմական այս օրուան աւարտին, ուխտաւոր հաւատացեալները մեկնեցան, իրենց հետ տանելով սրբալոյս միւռոնի օրհնութիւնը:

ԳԼԽԱՒՈՐ ԼՈՒՐԵՐ

 • Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծնունդը
  Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծնունդը

  25 դեկտեմբերի առաւօտեան ժամը 10,30-ին, Զմմառու վանքի Փոխման Ս.Կուսին Մայր եկեղեցւոյ մէջ, տեղի ունեցաւ Յիսուս- Քրիստոսի Ս. Ծննդեան պատարագը, զոր մատոյց` Զմմառու Պատրիարքական կղերի Միաբանութեան Պատրիարքական փոխանորդ, Զմմառու վանքի Մեծաւոր` Գերպծռ.Գաբրիէլ Թ.Ծ.Վ.Մուրատեանը, առընթերակայութեամբ Ս.Միքայէլ ընծայարանի եւ Երանելի Իգնատիոս Մալոյեան դպրեվանքի Տեսուչ` Գեր.Գրիգոր Վրդ.Պատիշահի:

 • Քահանայական ձեռնադրութիւն Դամասկոսի մէջ
  Քահանայական ձեռնադրութիւն Դամասկոսի մէջ

  Շաբաթ, 21 Դեկտեմբեր 2019-ի, երեկոյեան ժամը 5 ին, Դամասկոսի Թագուհի տիեզերաց եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Լեւոն Սրկ. Ստեֆանի քահանայական ձեռնադրութիւնը Ձեռամբ` Արհ.Տ.Յովսէփ Եպս.Առնաութեանի:

 • Քահանայական ձեռնադրութիւն
  Քահանայական ձեռնադրութիւն

  Շաբաթ, 14 Դեկտեմբեր 2019-ի, երեկոյեան ժամը 5 ին, Սուրբ Եղիա-Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ` Վարդան Սրկ. Ճալլուֆի եւ Պետրոս Սրկ. Հատտատ Մարաշլեանի քահանայական ձեռնադրութիւնը:

 • «Կանչ հրեշտակապետին» 20-րդ համարը
  «Կանչ հրեշտակապետին» 20-րդ համարը

  Շաբաթ 09 Նոյեմբեր 2019-ին, լոյս տեսաւ` Սուրբ Միքայէլ ընծայարանի «Կանչ հրեշտակապետին» պաշտօնաթերթի 20-րդ համարը, ձօնուած ՝ Զմմառու Պատրիարքական Կղերի Միաբանութեան հիմնադրութեան 270 ամեակի եւ Երանելի Իգնատիոս Մալոյեանի ծննդեան 150 ամեակի զոյգ յոբելեաններուն:

View All

inside picture