Հրաշագործ Տիրամօր Մատուռ
 • Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, ահա քու առջեւդ կը խոնարհիմ իբր խեղճ մեղաւոր: Ընդունէ՛ աղօթքներս եւ արցունքներս:
  Ողջոյն քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, հոգիս յուսահատ է եւ կարիքներու բեռին տակ կքած: Զօրացո՛ւր եւ մխիթարէ` զիս զաւակդ: Կը սիրեմ քեզ եւ կը պաղատիմ քեզի:
  Ողջոյն Քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, սրտիս մէջ կը ծագի յոյսը՝ թէ զիս պիտի լսես անպայման: Այս է շնորհքը (...) որ կ'ակնկալեմ քեզմէ եւ ամբողջ սիրտս կը նուիրեմ քեզի:
  Ողջոյն Քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ամէն:

 • Տէր Յիսուս, Երանելի Իգնատիոս Մալոյեանը Քեզ շատ սիրեց իր կեանքին ընթացքին ու յաճախ դիմեց Քեզի արտասանելով Քու Ս. Անունդ։ Ան՝ իր կեանքն ալ զոհեց Քու սիրոյդ եւ ժողովուրդիդ փրկութեան համար՝ յանձն առնելով չարչարանքներն ու մարտիրոս- ութիւնը։ Շնորհէ՛ մեզի, ո՜վ Տէր, անոր բարեխօսութեամբ, հետեւեալ շնորհքը..., զոր Քեզմէ կը խնդրենք, որպէսզի կարենանք հետեւիլ անոր օրինակին, նմանիլ անոր առաքին- ութիւններուն եւ տեսնել օր առաջ անոր պսակումը փառքով, զոր Եկեղեցին կը շնորհէ սուրբերուն։ Ամէն։
  Հայր մեր... Ողջոյն քեզ... Փառք Հօր...

Հրաշագործ Տիրամօր Մատուռ

 319697744Ցաւագին Տիրամօր Մատուռը (1940)
Զմմառու Վանքի միաբանները, գլխաւորութեամբ Գրիգոր Պետրոս ԺԵ. Կաթողիկոս-Պատրիարքի, կը կանգնեն մատուռ մը 1940ին, որպէս յատուկ կայք հրաշագործ պատկերին: Որպէս երախտագիտութիւն Ցաւագին Տիրամօր ցուցաբերած հրաշապատում պաշտպանութեան Վանքին եւ Միաբանութեան հանդէպ՝ իրենց ալեկոծ օրերուն մէջ, Ճարտարապետ Յարութիւն Աւետեանի կը յանձնուի գործի կատարումը: Այսօր իսկ, բազմաթիւ արգադիր նուէրներ կը զարդարեն մատրան որմերը. Լուռ հրաշքներու անխօս վկաներ:
Ցաւագին Տիրամօր պատկերը ունի 48x56 չափ: Գործն է անյայտ արուեստագէտի մը: Արուեստէ հասկցող ամէն անձ կը հիանայ անոր գեղարուեստական կատարելութեան վրայ:

Նուէրն է սպանցի կարդինալ Հայասէր Բելլուղայի, որ զայն խոստացաւ Աբրահամ Արծիւեանի տալ ին մահէն ըտք, մինչ Հռոմ կը գտնուէր 1742ին: Կարդինալը վախճանեցաւ 1743ին սկիզբները: Արծիւեան թանկագին նուէրը իր հետ բերաւ Քրէյմի Անտոնեան վանքը: Անոր մահէն ետք, Յակոբ Պետրոս Բ. իր հետ տարաւ «նոր Վանք» (այսպէս կը կոչուէր Զմմառի վանքը) որպէս յիշատակ Հիմնադիրէն եւ շարունակութիւն Ս.Կոյսի պաշտպանութեան:
«Արուեստի իսկական հրաշալիք մը: Նկարիչներ հեռաւոր երկիրներէ, նոյնիսկ Եւրոպայէն եկած են այս գլուխ գործոցը տեսնելու համար: Անոնք երկար ժամանակ հիասքանչ ու մագնիսացած մնացած են անոր առջեւ ծնրադիր: Կարելի չէ նկարագրել եւ թուղթի յանձնել այն միստիք ու վերացնող զգացումը զոր մարդ կ՛ունենայ ի տես արուեստի այս Հրաշալիքին»:

Այստեղ կ'արժէ արագ ակնարկով անդրադառնալ մեծ հրաշքներուն.
1802ին կայծակը կը խորտակէ վանքի եկեղեցիին գմբեթը, ջախջախելով ամէն ինչ որ կը գտնուէր գմբէթին տակ, եկեղեցիին մէջ: Անվթար կը մնայ միայն Պատրիարքական գահը, որուն վրայ զետեղուած էր Տիրամօր պատկերը: Այդ օրէն սկսեալ, շուրջի բնակիչները զայն կը կոչեն «Կայծակի Աստուածածին»:
Հրաշագործի համբաւը, այդ օրերէն սկսած, հետզհետէ կը տարածուի նախ շրջակայքը, ապա ամբողջ Լիբանանը եւ Լիբանանէն դուրս վայրերու մէջ: Զմմառու Տիրամայրը կը դառնայ անյոյս դատերու պաշտպան: Բազմաթիւ հրաշապատում դէպքեր արձանագրուած են գրաւոր թէ բերանացի: Անոնցմէ մէջբերենք հետեւեալները.
1938ին, Յունուար 25ին, Տոքթ. Թուֆիք Սալիպա, 42 տարեկան, ծանրապէս վարակուած կրկին Թոքատապէ, երիկամնատապէ եւ սրտի դնդերատապէ, մահամերձ է: Ինը բժիշկներ հիւանդին վիճակը կը յայտարարեն շատ վտանգաւոր:
Հիւանդը մեծ հաւատքով կը դիմէ Զմմառի Ս. Կոյսին:
Յանկարծ ձեղունէն եկող շշուկ մը կը լսէ եւ բացատրութիւն կ՛ուզէ քովը կեցող երկու հիւանդապահուհիներէն: Երբ քիչ մը ետք շշուկը կրկին կը լսուի, հիւանդը վեր նայելով կը տեսնէ Տիրամայրը, ճիշդ Զմմառի պատկերին պէս, որ իրեն կ՛ըսէ – «Ես Զմմառի Տիրամայրն եմ»: Ապա հիւանդին թեւէն բռնելով, կը յարէ. «Բժիշկները ըսին թէ դուն մահմերձ ես, բայց ես պիտի չթողում որ դուն մերնիս: Դուն պիտի առողջանաս: Այլեւս դեղ առնելու պէտք չունիս: Վաղն առաւօտ ջերմաստիճանդ պիտի իջնէ 38.5ի եւ Հաննա Էլ Հաճ Գերապայծառը քեզի այցելութեան պիտի գայ»:
Երկրորդ օրը հիւանդը բժշկուած է: